Mức độ an toàn của nguồn vốn

Hợp tác cùng với các ngân hàng cao cấp nhất

Các khoản tiền của khách hàng được gửi vào các ngân hàng và tổ chức cấp vốn tài chính tốt nhất nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ tối đa nhất có thể. Tiền của khách hàng cũng được giữ riêng biệt với quỹ hoạt động của công ty chúng tôi.

Chúng tôi hoạt động trong sự minh bạch tuyệt đối và đạo đức kinh doanh tốt

Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của khách hàng. Chúng tôi muốn tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng của mình.

Quản lý

Chúng tôi được quản lý bởi nhiều cơ quan quản lý, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn quy định của họ, bao gồm cả việc đảm bảo an toàn vốn. Chúng tôi cũng gửi các báo cáo tài chính thường xuyên và hoạt động dưới sự minh bạch hoàn toàn về tài chính.

Tìm hiểm thêm

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search