MIỄN PHÍ nhận cấp vốn giao dịch

Nhận tới 30.000$
vốn giao dịch

Trở thành nhà cung cấp tín hiệu và nhận phí giao
dịch trong hệ thống copy trade

Đăng ký

Điều kiện và điều khoản

Làm cách nào để tham gia chương trình

Nạp

100USD

và có 3 giao dịch (thời gian mở tối thiểu cho mỗi giao dịch là 1 phút) có thể tham gia cuộc thi để nhận được số vốn 10.000USD – lựa chọn 1 người thắng cuộc cho hạng mục này.

Nạp

300USD

và có 5 giao dịch (thời gian mở tối thiểu cho mỗi giao dịch là 1 phút) có thể tham gia cuộc thi để nhận được số vốn 20.000 đô la – lựa chọn 1 người thắng cuộc cho hạng mục này.

Nạp

500USD

và có 10 giao dịch (thời gian mở tối thiểu cho mỗi giao dịch là 1 phút) có thể tham gia cuộc thi để nhận được số vốn 30.000 đô la – lựa chọn 1 người thắng cuộc cho hạng mục này

 Vòng 1Vòng 2Cấp vốn
Thời gian thử thách30 ngày;60 ngàyErrante cấp vốn cho người thắng cuộc
Số ngày giao dịch tối thiểu10 ngày10 ngày
Số lỗ tối đa một ngày5% equity5% equity5% equity
Số lỗ tối đa10% trên vốn ban đầu10% trên vốn ban đầu10% trên vốn ban đầu
Lợi nhuận yêu cầu10% trên vốn ban đầu5% trên vốn ban đầuKhông giới hạn

Lưu ý:

Leverage: 1:100

Người tham dự có thể qua vòng thi sớm hơn nếu đạt các yêu cầu đề ra.

Nếu bạn vượt qua cuộc thi, bạn cũng có thể trở thành nhà cung cấp tín hiệu giao dịch copy của chúng tôi và nhận phí thực hiện giao dịch copy, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện từ Công ty.

Lợi nhuận của người chiến thắng sẽ được chia 30% cho công ty.

Giao dịch an toàn, giao dịch với Errante

Errante cung cấp công nghệ giao dịch mới nhất,
để bảo vệ tối đa và thực thi lệnh nhanh chóng.

Tham gia Ngay

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search