MỨC SPREADs ERRANTE CUNG CẤP LÀ BAO NHIÊU?

Chúng tôi cung cấp mức spreads có thể thấp nhất là bằng 0. Chúng tôi không báo giá lại: khách hàng của chúng tôi được cung cấp trực tiếp giá thị trường nhận được từ các nhà cung cấp Thanh khoản của chúng tôi. Bạn có thể đọc thêm về mức chênh lệch của chúng tôi tại đây: https://errante.com.vn/account-types/

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search