CẮT LỖ DƯỚI LÀ GÌ?

Cắt lỗ dưới là 1 loại của lệnh dừng lỗ. Nó được đặt ở mức % thấp hơn giá thị trường cho các vị thế MUA hoặc cao hơn giá thị trường cho các vị thế BÁN. Vui lòng lưu ý rằng bạn cần để một khoảng cách nhất định so với giá thị trường hiện tại khi bạn cài đặt lệnh dừng/ giới hạn.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search