MỨC TIỀN NẠP VÀ RÚT TỐI THIỂU LÀ BAO NHIÊU?

Số tiền nạp tối thiểu cho tài khoản Standard là 50 USD hoặc EUR. Số tiền rút tối thiểu tùy thuộc vào phương thức được sử dụng. Vui lòng tham khảo Bảng Rút tiền của chúng tôi trên trang web trong mục Phương thức Nạp tiền.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search