TÍNH KÝ QUỸ CHO CFD NHƯ THẾ NÀO?

Công thức tính ký quỹ CFD: Số lô * Quy mô hợp đồng * Giá mở cửa * Phần trăm Ký quỹ.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search