SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC TÀI KHOẢN DEMO VÀ TÀI KHOẢN THẬT CỦA TÔI LÀ GÌ?

Mặc dù tất cả các tính năng và chức năng của tài khoàn thực đều có sẵn cho tài khoản demo, nhưng bạn nên nhớ rằng sự mô phỏng không thể tái tạo các điều kiện thị trường giao dịch thực. Tài khoản Demo là một công cụ giao dịch để giúp những người mới bắt đầu học cách giao dịch.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search