GIÁ MUA VÀO VÀ BÁN RA LÀ GÌ?

Mọi lệnh mua được mở với giá MUA VÀO và đóng ở giá BÁN RA, và mỗi lệnh bán được mở với giá BÁN RA và đóng ở giá MUA VÀO.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search