CHỐT LỜI LÀ GÌ?

Chốt lời là lệnh đóng một vị thế đã mở ở một mức giá có lãi cho khách hàng so với giá tại thời điểm đặt lệnh chốt lời. Khi đạt đến mức chốt lời, lệnh sẽ được đóng.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search