DỪNG LỖ LÀ GÌ?

Lệnh ngừng lỗ là lệnh được đặt để mua hoặc bán tài sản khi nó đạt đến một mức giá nhất định. Lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế việc nhà đầu tư thua lỗ trên một vị thế trong tài sản.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search