KÝ QUỸ/ MỨC KÝ QUỸ/ KÝ QUỸ MIỄN PHÍ LÀ GÌ?

Ký quỹ là số tiền bắt buộc cần có bằng đơn vị tiền tiền tệ nạp tiền để mở hoặc duy trì một vị thế. Khi giao dịch forex, Ký quỹ Bắt Buộc/Đã sử dụng cho một vị trí cụ thể = Số Lô * Quy mô hợp đồng / Đòn bẩy. Ở đây kết quả ban đầu được tính bằng đơn vị tiền tệ đầu tiên của cặp giao dịch, sau đó được chuyển đổi thành đơn vị tiền tệ cơ bản trong tài khoản giao dịch của bạn, được hiển thị bằng số trên MT4/MT5 của bạn.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search