BẠN CẦN NHỮNG TÀI LIỆU GÌ ĐỂ XÁC MINH TÀI KHOẢN?

  • Chứng minh danh tính – Bản sao màu rõ ràng của Hộ chiếu hoặc Giấy phép Lái xe hoặc CMND.
  • Chứng minh địa chỉ – Bản sao màu rõ ràng của bảng sao kê/thẻ ngân hàng hoặc hóa đơn tiện ích (ví dụ: hóa đơn nước / gas / điện thoại / internet, v..v..)

Xin lưu ý rằng chứng minh địa chỉ phải được ghi ngày trong vòng 6 tháng qua và hóa đơn điện thoại di động không được chấp nhận.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search