CÓ KHẢ NĂNG CHUYỂN TIỀN TỪ MỘT TÀI KHOẢN GIAO DỊCH SANG 1 TÀI KHOẢN GIAO DỊCH KHÁC KHÔNG?

Có, điều này là có thể. Bạn có thể yêu cầu chuyển tiền nội bộ giữa 2 tài khoản giao dịch, nhưng chỉ khi cả hai tài khoản đều được đăng ký giống nhau. Yêu cầu có thể được đặt trực tiếp từ cổng khách hàng và việc chuyển tiền sẽ diễn ra ngay lập tức. Trong trường hợp tất cả các yêu cầu được đáp ứng, việc chuyển tiền sẽ được thực hiện. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ tại [email protected] hoặc Bộ phận nội bộ hỗ trợ tại [email protected].

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search