PHƯƠNG PHÁP HEDGING CÓ ĐƯỢC PHÉP KHÔNG?

Bạn có thể thoải mái sử dụng hedging cho các vị thế của mình trên tài khoản giao dịch. Hedging diễn ra khi bạn mở một vị thế MUA và BÁN trên cùng một công cụ. Khi bạn mở một vị thế MUA và BÁN trên cùng một công cụ và có cùng kích thước lô, ký quỹ sẽ là 1 vị thế.

Tuy nhiên, khi bạn MUA và BÁN một vị thế trên CFD trên cùng 1 loại và cùng kích thước lô thì chỉ cần ký quỹ 1 lần.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search