LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỞ MỘT TÀI KHOẢN VỚI ERRANTE

  1. Nhấn vào nút đăng ký để mở tài khoản Errante mới của bạn. Điền vào biểu mẫu với tên, quốc gia cư trú, ngày sinh và của bạn và đặt mật khẩu.
  2. Ghi rõ quốc tịch, số điện thoại di động cũng như địa chỉ cư trú của bạn.
  3. Bạn sẽ được yêu cầu nêu rõ nghề nghiệp và trình độ học vấn của mình.
  4. Để hiểu rõ hơn về nhu cầu của bạn, chúng tôi cần hiểu thêm về tình trạng tài chính và kế hoạch đầu tư của bạn.
  5. Ngay sau đó, bạn sẽ trải qua quá trình xác minh danh tính bằng cách tải lên bản sao của các tài liệu được yêu cầu.
  6. Đừng quên kiểm tra hộp thư của mình. Đội ngũ của Errante sẽ gửi thư cho bạn kèm thông tin đăng nhập tài khoản. Xin hãy giữ chúng an toàn.

Bạn sẽ nạp được tiền vào tài khoản của mình sau khi tài khoản được xác minh để bắt đầu giao dịch với Errante.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search