LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH?

Nếu bạn muốn cập nhật địa chỉ email, địa chỉ thường trú hoặc tên đăng ký của mình, vui lòng gửi email tới địa chỉ [email protected] từ địa chỉ email bạn đã đăng ký và đính kèm bất kỳ tài liệu liên quan nào cho các yêu cầu thay đổi.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search