Làm cách nào để yêu cầu bồi thường bằng Chương trình Bảo hiểm của Errante?

Để yêu cầu bồi thường về chương trình Bảo hiểm của chúng tôi, vui lòng gửi khiếu nại chính thức tới địa chỉ email [email protected]  trong vòng 2 tuần kể từ ngày xảy ra sự cố. Công ty sẽ tiến hành điều tra kỹ lưỡng và nếu yêu cầu bồi thường được xác thực, sẽ đưa yêu cầu bồi thường lên Lloyd’s of London thông qua các công ty tái bảo hiểm để xử lý. Khi yêu cầu bồi thường được công ty bảo hiểm chấp thuận, chúng tôi sẽ hoàn trả cho khách hàng.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search