LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÔI NẠP /RÚT TIỀN TỪ TÀI KHOẢN CỦA BẠN BÈ/NGƯỜI THÂN CỦA TÔI?

Vì chúng tôi là công ty được quản lý, chúng tôi không chấp nhận việc nạp/rút tiền được thực hiện từ các bên thứ ba. Khoản tiền nạp của bạn chỉ có thể được thực hiện từ tài khoàn của chính bạn và việc rút tiền phải được trả lại vào nguồn nơi khoản tiền nạp được thực hiện.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search