LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI THAY ĐỔI TIỀN TỆ CƠ BẢN TRONG TÀI KHOẢN CỦA MÌNH?

Bạn không thể thay đổi đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch hiện có. Tuy nhiên, bạn có thể mở thêm một tài khoản bổ sung trong cổng thông tin khách hàng của mình và chọn đơn vị tiền tệ cơ bản mà bạn muốn. Xin lưu ý rằng nếu tài khoản của bạn chưa được nạp tiền, bạn có thể thay đổi đơn vị tiền tệ cơ bản. Để được hỗ trợ thêm, hãy liên hệ với đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search