LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI TÍNH ĐƯỢC KÝ QUỸ?

Công thức tính ký quỹ cho các công cụ forex như sau:

(Số lô * quy mô hợp đồng / đòn bẩy) trong đó kết quả luôn là đơn vị tiền tệ chính của biểu tượng.

Đối với tài khoản STANDARD, tất cả các công cụ forex đều có quy mô hợp đồng là 100.000 đơn vị.

Ví dụ: Nếu đơn vị tiền tệ gửi cho tài khoản giao dịch của bạn là USD, đòn bẩy của bạn là 1:30 và bạn đang giao dịch 1 lô EUR/USD, ký quỹ sẽ được tính như sau:

(1 * 100 000/30) = 3,333 Euro.

Euro là đơn vị tiền tệ chính của cặp EUR/USD, và bởi tài khoản của bạn là USD nên hệ thống sẽ tự động chuyển đổi 3,333 EURO sang USD theo tỷ giá thực thế.

Bạn có thể sử dụng Máy tính của chúng tôi để thuận tiện cho việc tính toán.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search