LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TÍNH TOÁN PHÍ QUA ĐÊM TRÊN CÁC CẶP TIỀN TỆ (TRONG FOREX) VÀ VÀNG/BẠC?

Công thức tính phí qua đêm cho tất cả các công cụ forex bao gồm cả vàng và bạc như sau:

Số lô * vị thế mua hoặc bán * kích thước điểm

Đây là một ví dụ cho EUR/USD:

Đơn vị tiền tệ của khách hàng là USD.
Mua 1 lot EUR/USD.
Vị thế mua = -3.68
Đây là một vị thế mua, vì vậy hệ thống sẽ tính phí qua đêm cho vị thế mua hiện tại là -3.68.
Kích thước điểm = kích thước hợp đồng * dao động giá tối thiểu.
Kích thước điểm EUR/USD = 100 000 * 0.00001 = 1.
Nếu chúng ta áp dụng các số đã cho trong công thức, nó sẽ là 1 * (-3.68) * 1 = -3.68 USD.
Điều này có nghĩa rằng với 1 lô mua EUR/USD nếu vị thế được để qua đêm thì phí qua đêm được tính cho khách hàng sẽ là -3.68 USD.

Đây là một ví dụ cho vàng:

Đơn vị tiền tệ của khách hàng là USD.
1 lô mua Vàng.
Vị thế mua = -2.17
Đây là một vị thế mua, do đó hệ thống sẽ tính phí qua đêm cho vị thế mua hiện tại là -2.17.
Kích thước điểm = quy mô hợp đồng * dao động giá tối thiểu
Kích thước điểm của Vàng = 100 * 0,01 = 1
Nếu chúng ta áp dụng các số đã cho trong công thức, nó sẽ là 1 * (-2.17) * 1 = -2.17 USD.
Vì vậy, đối với 1 lô mua vàng nếu vị thế được để qua đêm thì phí qua đêm được tính cho khách hàng sẽ là -2.17 USD.

Xin lưu ý rằng nếu đơn vị tiền gửi của tài khoản giao dịch là EUR ( như trong các ví dụ trên ) thì tính phí qua đêm sẽ được chuyển từ USD sang EUR. Kết quả của phép tính phí qua đêm sẽ luôn là đơn vị tiền tệ thứ cấp trong một cặp tiền tệ, và hệ thống sẽ tự động chuyển đổi nó sang đơn vị tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch.

Các ví dụ được nêu trên chỉ mang mục đích tham khảo và hướng dẫn, không phản ánh các khoản phí hiện tại.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search