LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÍNH 1 PIP LỢI NHUẬN HAY THUA LÔ?

Số lượng Tiền cơ sở * Pip = giá trị tính theo Đơn vị tiền tệ báo giá
Giá trị của 1 pip tính theo EUR/USD = 1 Lô (100 000€) * 0,0001 = 10 USD
Giá trị của 1 pip tính theo USD/CHF = 1 Lô (100 000$) * 0,0001 = 10 CHF
Giá trị của 1 pip tính theo EUR/JPY = 1 Lô (100 000€) * 0,01 = 1000 JPY

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search