Đòn bẩy Động hoạt động như thế nào tại Errante?

Errante CÓ QUYỀN sử dụng mô hình đòn bẩy động trên cả nền tảng MT4 và MT5, mô hình này sẽ tự động thích ứng với các vị trí giao dịch của khách hàng. Khi khối lượng trên mỗi Công cụ

của khách hàng tăng, đòn bẩy tối đa được cung cấp sẽ giảm tương ứng. Điều này được thực hiện để bảo vệ cả khách hàng và Công ty khỏi các điều kiện thị trường bất lợi.

Điều này được thực hiện ở cấp tài khoản, do đó, nếu khách hàng có các vị thế mở trên nhiều sản phẩm, thì đòn bẩy sẽ được tính tổng hợp và KHÔNG áp dụng riêng một sản phẩm . Ví dụ: nếu một nhà giao dịch có 10 lô Mua trên USDJPY và sau đó bắt đầu giao dịch EURUSD, yêu cầu ký quỹ của họ đối với EURUSD sẽ bị ảnh hưởng bởi các vị trí USDJPY hiện có.

Để biết thêm thông tin vui lòng click vào đây https://errante.com/wp-content/uploads/2022/04/Errante-Introduces-Dynamic-Forex-Leverage.pdf

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search