TÔI CÓ THỂ RÚT TIỀN NẾU TÔI CÓ CÁC VỊ THẾ MỞ KHÔNG?

Có, bạn có thể. Nếu tại thời điểm thanh toán số tiền ký quỹ miễn phí của bạn cao hơn số tiền được chỉ định trong hướng dẫn rút tiền, bao gồm tất cả các khoản phí thanh toán. Ký quỹ miễn phí được tính bằng vốn chủ sở hữu trừ khoản ký quỹ cần thiết ( Bắt buộc để duy trì vị thế mở). Nếu bạn không có đủ tiền ký quỹ miễn phí trong tài khoản giao dịch của mình, hệ thống sẽ không chấp nhận yêu cầu của bạn và bạn sẽ phải giảm số tiền xuống. Xin lưu ý rằng bất kỳ khoản tiền thưởng tín dụng nào trong tài khoản của bạn đều được coi là một phần vốn chủ sở hữu và sẽ bị khấu trừ khi rút tiền.

Miễn phí khi bắt đầu

Tạo tài khoản
×

Search